Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka

Osteoartritis – kako ga prepoznati i liječiti?

Kontinuirana i rastuća bol u preponi, otežano kretnje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti upućuju na dijagnozu uznapredovalog osteoartritisa zgloba kuka tj. degenerativne promjene zgloba kuka koje ograničavaju funkciju zgloba i pokretljivost.

U početku se u liječenju primjenjuju fizikalne procedure kojima se umanjuje bol, održava snaga okolnih mišića te zadržava funkcija zahvaćenog zgloba; unutar zglobno se primjenu lijekovi i preparati kojima se usporava daljnje propadanje hrskavice i umanjuju bolovi. Kada se iscrpe sve konzervativne metode liječenja, rješenje je operacijsko liječenje zamjene zgloba umjetnim zglobom – endoprotezom. Operacijom i rehabilitacijom rješava se bol te se zahvaćeni zglob vraća u normalnu funkciju.

Operacijsko liječenje zamjene zgloba kuka

Minimalno invazivni kirurški pristup na kuk zbog mogućnosti bržeg funkcionalnog oporavka probudio je interes i liječnika i bolesnika. Krajem 20. stoljeća dolazi do intenzivnog razvoja minimalno invazivne kirurgije ugradnje totalne endoproteze kuka, čemu je pogodovao i razvoj specifičnog instrumentarija. Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka je područje koje se u Hrvatskoj razvija posljednjih 10-tak godina.
Minimalno invazivnim pristupom na kuk smatra se onaj pristup u kojem se koriste mišićni intervali, čime se ne oštećuje muskulatura kuka a rez kože je manji. Najčešće se koristi modificirani anterolateralni pristup koji koristi interval između glutealne muskulature i mišića tensor fasciae latae, čime abduktorna muskulatura kuka ostaje očuvana. Nakon ugradnje umjetnog kuka koji je posebno dizajniran za takvu tehniku, pacijent od prvog poslijeoperacijskog dana hoda, najčešće punim opterećenjem do granice bolova. Boravak u bolnici svodi se na pet postoperativnih dana tijekom kojih se pacijent osposobljava za samostalno hodanje na štakama, čak i uz stepenice, kao i obavljanje osobne higijene. Ukratko po povratku kući nije mu potrebna tuđa pomoć i njega.

Program rehabilitacije nakon ugradnje endoproteze kuka

Brzi potpuni oporavak postiže se multidiscipinarnim pristupom programu rehablitacije („fast-track“ rehabilitacija). S bolesnikom se prije operativno provodi edukacija o vježbama koje će se provoditi nakon operacije. Nekoliko sati nakon operacije bolesnik ustaje i započinje aktivno vježbanje uz nadzor fizioterapeuta i to vježbanje nastavlja se u postoperativnom periodu dva puta dnevno po 2 do 3 sata. Desetak dana nakon vađenja konaca provodi se rehabilitacija u bazenu i završno, posljednjih tjedan dana personalizirana robotska rehabilitacija. Tim načinom skraćuje se boravak u bolnici, postiže se značajno brži oporavak bez potrebe za dodatnom rehabilitacijom u toplicama, a postotak postoperativnih komplikacija sveden je na minimum. Pacijent brzo postaje radno sposoban, može se baviti rekreativnim sportom, posvetiti se hobijima, svim fizičkim i radnim aktivnostima.

Ugradnjom umjetnoga kuka kvaliteta života se poboljšava i gotovo u potpunosti vraća na prijašnju razinu, prije samih početaka tegoba s kukovima i nastanka osteoartritisa.

Rezervirajte termin

Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni smo prihvatiti kolačiće u skladu s našim pravilima o kolačićima.

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Ustanova za fizioterapiju u kući:
Bukovačka 1 / +385 1 2441 544 (kućni 02)

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a:
Kraljevićeva 26/1
(Centar Maksimir) / +385 1 2441 544

Kardiologija:
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / +385 1 2441 544

Fizikalna terapija za privatne korisnike:
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Centar za ljepotu i zdravlje kože:
Kraljevićeva 26 / +385 1 4466880

PJ Dubrovnik:
 Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Ortopedija