Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka

Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka

Osteoartritis – kako ga prepoznati i liječiti?

Kontinuirana i rastuća bol u preponi, otežano kretanje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti upućuju na dijagnozu uznapredovalog osteoartritisa zgloba kuka tj. degenerativne promjene zgloba kuka koje ograničavaju funkciju zgloba i pokretljivost.

U početku se u liječenju primjenjuju fizikalne procedure kojima se umanjuje bol, održava snaga okolnih mišića te zadržava funkcija zahvaćenog zgloba; unutar zglobno se primjenu lijekovi i preparati kojima se usporava daljnje propadanje hrskavice i umanjuju bolovi. Kada se iscrpe sve konzervativne metode liječenja, rješenje je operacijsko liječenje zamjene zgloba umjetnim zglobom – endoprotezom. Operacijom i rehabilitacijom rješava se bol te se zahvaćeni zglob vraća u normalnu funkciju.

Operacijsko liječenje zamjene zgloba kuka

Minimalno invazivni kirurški pristup na kuk zbog mogućnosti bržeg funkcionalnog oporavka probudio je interes i liječnika i bolesnika. Krajem 20. stoljeća dolazi do intenzivnog razvoja minimalno invazivne kirurgije ugradnje totalne endoproteze kuka, čemu je pogodovao i razvoj specifičnog instrumentarija. Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka je područje koje se u Hrvatskoj razvija posljednjih 10-tak godina.
Minimalno invazivnim pristupom na kuk smatra se onaj pristup u kojem se koriste mišićni intervali, čime se ne oštećuje muskulatura kuka a rez kože je manji. Najčešće se koristi modificirani anterolateralni pristup koji koristi interval između glutealne muskulature i mišića tensor fasciae latae, čime abduktorna muskulatura kuka ostaje očuvana. Nakon ugradnje umjetnog kuka koji je posebno dizajniran za takvu tehniku, pacijent od prvog poslijeoperacijskog dana hoda, najčešće punim opterećenjem do granice bolova. Boravak u bolnici svodi se na pet postoperativnih dana tijekom kojih se pacijent osposobljava za samostalno hodanje na štakama, čak i uz stepenice, kao i obavljanje osobne higijene. Ukratko po povratku kući nije mu potrebna tuđa pomoć i njega.

Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka

Program rehabilitacije nakon ugradnje endoproteze kuka

Brzi potpuni oporavak postiže se multidiscipinarnim pristupom programu rehablitacije („fast-track“ rehabilitacija). S bolesnikom se prije operativno provodi edukacija o vježbama koje će se provoditi nakon operacije. Nekoliko sati nakon operacije bolesnik ustaje i započinje aktivno vježbanje uz nadzor fizioterapeuta i to vježbanje nastavlja se u postoperativnom periodu dva puta dnevno po 2 do 3 sata. Desetak dana nakon vađenja konaca provodi se rehabilitacija u bazenu i završno, posljednjih tjedan dana personalizirana robotska rehabilitacija. Tim načinom skraćuje se boravak u bolnici, postiže se značajno brži oporavak bez potrebe za dodatnom rehabilitacijom u toplicama, a postotak postoperativnih komplikacija sveden je na minimum. Pacijent brzo postaje radno sposoban, može se baviti rekreativnim sportom, posvetiti se hobijima, svim fizičkim i radnim aktivnostima.

Ugradnjom umjetnoga kuka kvaliteta života se poboljšava i gotovo u potpunosti vraća na prijašnju razinu, prije samih početaka tegoba s kukovima i nastanka osteoartritisa.

Rezervirajte termin

Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

BESPLATNE KONZULTACIJE za ugradnju endoproteza koljena, kuka ili ramena

Rezervirajte svoj termin! Dobit ćete sve informacije o tijeku operacijskog liječenja i rehabilitacije te cijenovnu ponudu cijelokupnog liječenja.

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka