Epiduralna steroidna injekcija

Što je to epiduralna steroidna injekcija?

Epiduralnom injekcijom lijekovi se daju izravno u epiduralni prostor, tj. prostor u kralježnici u kojem se nalaze živci, i to kombinacija kortikosteroida i lokalnog anestetika. Kortikosteroid djeluje tako da smanjuje upalu živca, što zajedno s djelovanjem lokalnog anestetika smanuje bolove, prije svega radikularne bolove u nogama (ishijas) ili rukama, ovisno o mjestu gdje se injekcija daje. Epiduralna injekcija je efikasna jer se daje manja količina lijeka točno na mjesto gdje je upala i uzročnik bolova.

Epiduralna steroidna injekcija preporuča se svakom pacijentu kod kojeg želimo ublažiti tzv. radikularnu bol, koja nastaje uslijed hernije diska. Kortikosteroid sam po sebi ne liječi herniju diska, ali smanjujući upalu smanjuje i bolove i omogućava organizmu da sam zaliječi diskus herniju. Efekt epiduralne injekcije traje od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, što je često dovoljno da se prebrodi akutna faza upale i da se hernija diska riješi bez operacije.

Dva su najčešća razloga za primjenu epiduralne steroidne injekcije:

1. Hernija diska koja za posljedicu ima bol u nozi (tzv. „išijas) ili bol u ruci ukoliko se radi o herniji diska na vratnoj kralježnici

Tkivo diska koje kod hernije dolazi u blizinu živca donosi sa sobom kemijske spojeve koji dovode do upale s posljedičnim bolovima. Velika većina svih hernija diska može se liječiti bez operacije, samo je potrebno prebroditi akutnu upalnu fazu koja najjače boli. Epiduralna injekcija ima za cilj smanjiti upalu i bolove i na taj način zadržati pacijenta pokretnim i sposobnim za provođenje fizikalne terapije. Što se injekcija ranije primijeni, to je efikasnost veća, jer je u ranoj fazi diskus hernije upala oko živca glavni uzročnik bolova.

2. Lumbalna stenoza (bolest starijih ljudi kod koje je zbog degenerativnih promjena sužen kralježnični kanal kojim prolaze živci koji idu prema nogama)

Simptomi ove bolesti su križobolja, bolovi u nogama i nemogućnost duljeg hoda bez odmora. Mehanizam djelovanja epiduralne steroidne injekcije kod ove je bolesti nešto drugačiji nego kod hernije diska, ali također efikasan kod 50% pacijenata. Primjenjuje se za smanjenje tegoba kod pacijenata koji čekaju operaciju, u slučajevima kada operacija nije indicirana, kada pacijenti ne žele operaciju ili se ne mogu podvrgnuti operaciji u općoj anesteziji.

Koji je postupak primjene epiduralne steroidne injekcije?

Epiduralna steroidna injekcija daje se u operacijskoj sali, pod kontrolom RTG aparata. Upotreba RTG aparata je neophodna ukoliko se želi pravilno i sigurno izvesti procedura.

U epiduralni prostor može se pristupiti na tri načina: interlaminarno, transforaminalno ili kaudalno. Više od 95% svih epiduralnih steroidnih injekcija daje se tzv. transforaminanim pristupom, što je najefikasniji i najsigurniji način, premda i tehnički najzahtjevniji.

Pacijent leži na operacijskom stolu potrbuške ili na boku, ukoliko se injekcija daje u slabinski dio kralježnice. Ukoliko se injekcija daje u vratni dio kralježnice, pacijent leži na leđima. Koža i potkožno tkivo se infiltriraju lokalnim anestetikom, potom se pod kontrolom rtg aparata igla uvede u epiduralni prostor. Pozicija igle se potvrdi aplikacijom kontrasta, a potom se injicira lijek i igla se odstrani.

Trajanje procedure je 30-ak minuta, potom pacijent odlazi u sobu za promatranje gdje boravi još najmanje 45 minuta. Kada liječnik bude siguran da je pacijent dobro i da nema alergijskih reakcija na lijekove ili drugih komplikacija, otpušta ga kući uz pratnju odgovorne i punoljetne osobe, koja će pacijenta odvesti kući.

Ponašanje pacijenta nakon epiduralne steroidne injekcije

Na dan primjene injekcije, pacijent se treba odmarati. Ukoliko radi fizički zahtjevan posao, odmor treba trajati 24-48 sati. Nakon toga dozvoljava se povratak na ranije aktivnosti. Pacijent komunicira sa liječnikom telefonski, tjedan i dva nakon injekcije. Kontrolni pregled se zakazuje prema potrebi, radi procjene učinka. Ukoliko prva injekcija ne dovede do smanjenja bolova, mala je vjerojatnost da bi druga ili treća to učinile. Međutim, ukoliko se bolovi smanje nakon prve injekcije, ima smisla ponavljati injekciju ukoliko bude potrebno, u razmacima ne kraćim od 2 tjedna. U godini dana pacijent može primiti maksimalno 3-4 epiduralne injekcije.

Koja je uspješnost ovakvog liječenja bolnih stanja kralježnice?

Postotak uspješnosti svih epiduralnih injekcija kreće se između 50% i 70%, pod uvjetom da se provode uz rtg kontrolu. Najbolji rezultati postižu se kod radikularnih bolova uslijed hernije diska, i to u ranoj fazi bolesti. Najlošiji su rezultati kod pacijenata s dugotrajnim tegobama, ranijim operativnim zahvatima na kralježnici i kod pušača.

Još jednom treba naglasiti da epiduralna steroidna injekcija ne liječi uzrok bolova. Ona ublažava tegobe za vrijeme dok se čeka operativni zahvat, pomaže pacijentima kod kojih nije indiciran operativni zahvat, koji se ne žele operirati ili ne mogu izdržati veliku operaciju kralježnice zbog drugih bolesti. Najnovija istraživanja su pokazala da epiduralna steroidna injekcija potpuno uklanja potrebu za operacijom kod oko 60% pacijenata koji boluju od hernije diska slabinske kralježnice.

Epiduralna steroidna injekcija

Rezervirajte termin

Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Vertebrologija

Rezervacija termina pregleda > Epiduralna steroidna injekcija