Medicinska radiofrekvencija

Za uvr禳ivanje, zatezanje i podizanje tonusa ko鱉e bez odlaska pod no鱉.

Kako djeluje medicinska radiofrekvencija?

Terapeutsko uno禳enje topline u unaprijed odreeno podruje ljudskog tijela. Snaga topline se ne primjenjuje izvana, ve se izaziva prikladno biofiziko stanje iji je cilj pospje禳iti endogenu toplinu. Elektromagnetski valovi prolaze kroz sve slojeve derme i dolaze do hipodermisa. Pritom dolazi do trenja izmeu elektromagnetskog vala i stanica ko鱉e, stvara se endogena toplina koja utjee na proizvodnju kolagena, hijalurona i elastina. Zbog ovog uinka ko鱉a postaje regenerirana i zategnuta. Ova biokompatibilna energija koja se prenosi na biolo禳ke supstrate ima svoje terapeutsko djelovanje s dva sinergina uinka:

  • Podizanje energetskog potencijala staninih membrana
  • Zagrijavanjem dubinske strukture ko鱉e dolazi do prividnog o禳teenja kolagena i poticanje tkiva na samoiscjeljivanje i ubrzani rad. Na taj nain trenutno se zate鱉u elastina vlakana u ko鱉i, ko鱉a se uvr禳uje i podi鱉e odmah nakon prvog tretmana. Blaga toplina regenerirana ko鱉u, ini ju zategnutom i uvr禳enom, podi鱉e tonus ko鱉e i vraa joj volumen i sjaj, a potie i smanjenje broja masnih stanica te su鱉avanje pora.

Radi bolje selektivne dubine djelovanja aparat je podesiv na 2 frekvencije 500 KHz i 1 MHz. Aparat ima nekoliko transduktora tj. razliitih nastavaka koji omoguavaju tretiranje raznih nedostataka i nesavr禳enosti na ko鱉i lica i tijela. Po svojim performansama, jaini i 禳irini djelovanja, Velvet Skin Intra Plus je je najjai RF aparat za neinvazivnu estetsku medicinu na hrvatskom tr鱉i禳tu.


Osjeaj tijekom tretmana: opu禳tajue, bezbolno, ugodno toplo

Podruja primjene: lice, vrat i dekolte

Tretiranje: bore, mikro bore, bore oko oiju, akne, mi禳ini hipotonus, bore oko oiju,
nesavr禳enosti teksture ko鱉e, dehidracija ko鱉e, opu禳tenost brade i obraza, umorna i siva ko鱉a

Preporueni broj tretmana: 5 do 10

Trajnost rezultata: do 2 godine

Aparat: Top Quality Velvet Skin Intra Plus

Rezervirajte termin

Po primitku va禳eg upita kontaktirat emo Vas u najkraem moguem roku

Koristimo kolaie kako bismo vam pru鱉ili najbolje online iskustvo. Suglasni smo prihvatiti kolaie u skladu s na禳im pravilima o kolaiima.

KONTAKT

Bukovaka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Ustanova za fizioterapiju u kui:
Bukovaka 1 / +385 1 2441 544 (kuni 02)

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a:
Kraljevieva 26/1
(Centar Maksimir) / +385 1 2441 544

Kardiologija:
Kraljevieva 26/1 (Centar Maksimir) / +385 1 2441 544

Fizikalna terapija za privatne korisnike:
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Centar za ljepotu i zdravlje ko鱉e:
Kraljevieva 26 / +385 1 4466880

PJ Dubrovnik:
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Anti-age medicina