Rehabilitacija šake i prstiju

Rehabilitacija šake i prstiju uz pomoć robotike

Šaka je kompleksan, multifunkcionalan organ koji ljudskom tijelu daje najsavršeniju i najusklađeniju funkciju gornjih ekstremiteta – finu motoriku. Usklađeno djelovanje mnogobrojnih mišića šake omogućuje gibanja brojnih koštanih i zglobnih struktura za pojedinačne, pa i najistančanije kretnje, manipulacije i hvatove.

U svakodnevnom životu, za različite funkcionalne aktivnosti kao na primjer oblačenje, kuhanje, hranjenje i osobna higijena, kod odraslog zdravog čovjeka provodi se kombinacija preciznih i grubih hvatova.

Upravo zbog svoje kompleksnosti, rehabilitacija šake i prstiju je izuzetno složen proces koji obuhvaća brojna mjerenja, testiranja i ispitivanja pokretljivosti, jakosti i snage hvatova.

U robotskoj i računalno potpomognutoj rehabilitaciji šake i prstiju vodeću ulogu ima AMADEO uređaj koji se koristi za interaktivne tretmane za vježbanje snage, pokretljivosti, kontrole pokreta, selektivnu aktivaciju i pokretljivost prstiju. Također omogućuje mjerenje snage, izdržljivosti, kao i hvatanje te otpuštanje. AMADEO se koristi u rehabilitaciji uz konvencionalne metode kao terapijska podrška, pojačanje i intenziviranje terapije.

PABLO nudi mnogobrojne mogućnosti mjerenja, između ostalog hvatove šake. Objektivno i brzo izmjeriti će postojanje ili odsustvo grubih i preciznih hvatova, kao i njihovu snagu.

MYRO, robotski uređaj za završnu rehabilitaciju ruke uključujući finu i grubu motoriku, omogućuje veliki izbor i terapijske mogućnosti kroz motorički trening za savladavanje aktivnosti iz svakodnevnog života.

Treba uzeti u obzir da je povezanost sa ostalim segmentima i zglobovima gornjeg ekstremiteta također bitna, u smislu prilagodbe tih struktura za realizaciju nekog funkcionalnog cilja ili vještine putem šake i prstiju.

Rezervirajte termin

Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Robotska neurorehabilitacija

Rezervacija termina pregleda > Rehabilitacija šake i prstiju