Proces liječenja

Proces robotske neurorehabilitacije

Za neurološke i ortopedske pacijente, bilo s akutnim ili kroničnim stanjima, robotska neurorehabilitacija pruža nove mogućnosti i iskorake u rehabilitaciji, a koje joj omogućuje napredna robotska i računalno potpomognuta tehnologija.

Tijek robotske rehabilitacije u SB Arithera je sljedeći:

Anđelka Hajvaz, dr. med., spec.
Anđelka Hajvaz, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

1. Specijalistički pregled
Rehabilitacija započinje sa specijalističkim pregledom pacijenta kod liječnice specijalistice fizikalne medicine i rehabilitacije. Izvodi se uvid i analiza medicinske dokumentacije, te uzima anamneza slučaja. Pregled završava sa konzultacijama o daljnjem tijeku liječenja i rehabilitaciji.

2. Izrada plana rehabilitacije
Nakon utvrđenog stanja pacijenta, stupnja oštećenja motorike i specifičnih potreba pacijenta, stručni tim oblikuje i izrađuje personalizirani plan rehabilitacije. Plan sadrži vrste rehabilitacije, tijek, trajanje i intenzitet terapija te plan terapija sa robotskim uređajima koji će se koristiti u procesu rehabilitacije.

3. Provođenje rehabilitacije
Provodi se kontinuirano, prema individualnom planu rehabilitacije pacijenta, najčešće svakodnevno. Tijekom rehabilitacije koriste se metode konvencionalne rehabilitacije i robotske neurorehabilitacije, kako bi se postigao maksimalno mogući učinak i ishod poboljšanja motorike za svakog pacijenta.

4. Završni pregled
Nakon provedene rehabilitacije, liječnik specijalist provodi završni pregled na kojem se utvrđuju i analiziraju postignuti rezultati. Uključuje preporuku za daljnje postupanje i tijek liječenja prema potrebi.

Rezervirajte termin

Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Robotska neurorehabilitacija

Rezervacija termina pregleda > Proces liječenja