Specijalistički pregled

Specijalistički anesteziološki pregledi  i prijeoperacijska anesteziološka priprema

U SB Arithera mogu se obaviti anesteziološki pregledi za vanjske pacijente, a za pacijente bolnice koji dolaze na operativne zahvate provodi se prijeoperacijska anesteziološka priprema.

 • Pacijent treba provjeriti da li matična ustanova u kojoj se izvodi zahvat prihvaća anesteziološki pregled iz druge ustanove
 • Zbog učinkovite i ciljane pripreme pacijenta za planiranu operaciju ili dijagnostičko/terapijski postupak u anesteziji potrebno je prije anesteziološkog pregleda učiniti određene pretrage i obradu te nalaze donijeti sa sobom na pregled
 • Laboratorijski nalazi i obrada se mogu učiniti u Specijalnoj bolnici Arithera prije pregleda anesteziologa ili u drugoj ustanovi:
  1. KKS svi pacijenti
  2. Elektroliti; kalij, natrij, kod pacijenata koji trajno uzimaju jedan ili više lijekova, kod pacijenata sa bolestima jetre, bubrega ili probavnog sustava, kod srčanih bolesnika
  3. Kreatinin; pacijenti stariji od 60+ godina, pretili pacijenti (BMI veći od 30) kod kronične primjene lijekova, kod bubrežnih bolesnika, kod stanja koja mogu utjecati na funkciju bubrega; povišen krvni tlak, bolesti srca, šećerna bolest)
  4. GUK kod pacijenata sa šećernom bolesti, prekomjernom tjelesnom težinom, kod pacijenata kada se planira „velika“ operacija (abdominalni, vaskularni zahvati, zahvati ugradnje proteze zgloba, zahvati na kralježnici i sl.)
  5. Koagulogram (pv, INR); pacijenti koji primjenjuju antikoagulantne lijekove (i prirodne antikoagulantne pripravke, npr. Ginko), pacijenti koji imaju sklonost produljenom ili velikom krvarenju osobno ili u obitelji, koji će biti podvrgnuti operacijskom zahvatu kod kojeg postoji povišeni rizik krvarenja („velike“ operacije), kod onih koji imaju srednji ili visoki srčani rizik, za manje zahvate za koje se planira spinalna ili epiduralna anestezija
  6. RTG srca i pluća sa opisom; za srčane i plućne bolesnike, kod bolesnika koji su nedavno imali upalu pluća (unutar 6 mjeseci), kod svih starijih od 65+ godina ako idu na veliku operaciju sa višim rizikom ili trajno uzimaju lijekove.
  7. Sediment urina i ako je nalaz promijenjen po potrebi urinokultura; kod pacijenata sa simptomima mokraćnog trakta, onih koji će biti podvrgnuti urološkim zahvatima i kod trudnica
  8. KG Rh faktor izraditi za sve operacije, ponijeti ukoliko ima stariji nalaz od ranije (darivatelji ili ranije hospitalizirani, operirani) a nije potreban za „male“ zahvate kod kojih se ne očekuje krvarenje
  9. EKG; svi pacijenti osim mlađi od 40 godina koji nemaju kroničnih bolesti, ne uzimaju trajno lijekove i nisu teže bolovali
  10. Laboratorijski nalazi mogu biti do 3 mjeseca starosti (optimalno bi bilo do mjesec dana)
  11. Na anesteziološki pregled treba ponijeti svu medicinsku dokumentaciju – ranije operacije, hospitalizacije, dijagnostičko terapijski postupci i sl.

Ako pacijent ima bilo koju kroničnu bolest za koju trajno uzima lijekove, bolest je stabilna i pod kontrolom, treba priložiti nalaz kontrolnog pregleda specijalista koji prati bolest uz popratne nalaze ne stariji od godinu dana.

Ako se radi o srčanom bolesniku (stanje po infarktu, ugrađenim stentovima, pace makeru), plućnom bolesniku (KOPB) ili pacijentu sa uznapredovalom bubrežnom bolešću (dijaliza), potrebno je učiniti pregled nadležnog specijalista u sklopu preoperacijske pripreme sa mišljenjem i preporukama za planiranu operaciju.

*Ovisno o procjeni anesteziologa, moguće je da će prije operacije trebati učiniti još neke nalaze ili dijagnostičku obradu/pregled specijaliste, ili ponoviti neke nalaze/pretrage.

*Obratiti pozornost ako vaš operater za izvođenje operacije treba još neke nalaze ili obradu jer su ovdje navedene pretrage potrebne za izvođenje anestezije.

Rezervirajte termin

Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Specijalistički pregled