Fizikalna medicina

Fizioterapija profesionalnih sportaša i sportaša rekreativaca

Fizioterapija sportaša sa sportskim ozljedama i oboljenjima pacijente oslobađamo od boli, vraćamo opseg pokreta i smanjujemo neželjene posljedice akutnih bolnih stanja.

Uloga specijalista fizijatra u rehabilitaciji sportaša je  dijagnosticiranje uzroka boli i praćenje pacijenta kroz rehabilitacijski proces. Radiološka dijagnostika je bitna zbog detektiranja stupnja i vrste oštećenja te definiranja dinamike liječenja.

Fizioterapijskim liječenjem sportskih ozljeda i oboljenja fokusiramo se na:

  • primjenu aparativnih metoda (UZV, magneti, struje) koji poboljšavaju cirkulaciju u ozlijeđenom mišiću, tetivi ili ligamentu i ubrzavaju cijeljenje
  •  rehabilitaciju i jačanje mišića (npr. kod prednje ukrižene sveze koljeno postaje nestabilno ali se vježbama jačanja muskulature natkoljenice, osobito mišića zadnje lože – aduktora, ta nestabilnost može kompenzirati)

Transdisciplinarni pristup rehabilitaciji

U Specijalnoj bolnici Arithera fizioterapija je core business, a po metodologiji provođenja fizioterapije Arithera je role model i najčešće pionir u primjeni novih i naprednijih oblika fizioterapije.

Sam operativni zahvat koliko god bio kvalitetno i vrhunski odrađen, bez druga dva aspekta (pripreme i rehabilitacije) ne može biti dostatan. Stoga SB Arithera, osim operacije, korisniku nudi i potpuni program rehabilitacije koji se provodi u kombinaciji 3 rehabilitacijske metodologije:

Transdisciplinarni pristup rehabilitaciji znatno utječe na konačni ishod liječenja.

Naš rad se temelji na konvencionalnim fizioterapijskim postupcima kao bazi na koju nadograđujemo svaki daljnji oblik rehabilitacije. Primjena robotske rehabilitacije nadogradnja je i dodana vrijednost na konvencionalne fizioterapeutske metode i po ovakvom pristupu jedinstveni smo na tržištu.

Uvođenjem i kombinacijom izokinetike sa konvencionalnom fizioterapijom i robotikom učinili smo još jedan kvalitativni iskorak koji našim pacijentima osigurava bolje i izvanredno brzo liječenje.

Fizioterapija sportaša

 Preoperativni i postoperativni rehabilitacijski protokol

Sportašima profesionalcima i rekreativnim sportašima nudimo preoperativnu izokinetičku dijagnostiku što je izuzetno bitno kako bi se ustanovio integritet mišićno-koštanog sustava prije, u tijeku i nakon rehabilitacijskog programa. Nakon operativnog zahvata, osiguravamo vrhunsku rehabilitaciju na najsuvremenijoj aparaturi do potpunog oporavka i kvalitetnog povratka sportu i svim aktivnostima svakodnevnog života.

Preoperativni protokol započinje pregledom specijaliste te određivanjem preoperativnog programa u dogovoru s fizioterapeutom koji se provodi na izokinetičkom aparatu. Slijedi testiranje na izokinetičkom aparatu (snage i jakosti mišića te integriteta zgloba). Preoperativni protokol se sastoji od kombinacije konvencionalne fizioterapije te izokinetike (elektrostimulacija mišića, izokinetika).

Postoperativni protokol dijeli se na ranu i kasnu fazu. Rana faza traje prva dva tjedna dok rana ne zacijeli, pristupa se oporavku kroz individualni program vježbi s fizioterapeutom te ostalim terapijskim procedurama kojima se nastoji smanjiti eventualna oteklina ili upala. U drugoj fazi vrši se konzultacija s operaterom (kirurgom) te uključivanje izokinetike u program rehabilitacije u svrhu bržeg i preciznijeg oporavka svih mišićnih skupina koje sudjeluju u funkciji određenog zgloba koji je podvrgnut operativnom zahvatu. U ovoj fazi oporavka izokinetika se kombinira s terapijskim vježbama u bazenu te elektrostimulaciijom mišića. Ova faza traje 2 tjedna. Kasna faza oporavka sastoji se od kombinacije izokinetike i robotike.

Ciljevi i rezultati rehabilitacije

U SB Arithera nudimo jedinstveni koncept rehabilitacije, kao takav prvi i jedini u Republici Hrvatskoj, koji se provodi na najsuvremenijoj aparaturi i prati najmodernije pristupe i trendove liječenja.

Prednosti Aritherinog koncepta fizioterapije i rehabilitacije:

  • pacijenti puno brže ostvaruju svoje potencijale i samostalnosti
  • brzo uspostavljaju pravilan i pravovremen integritet mišićno – koštanog sustava
  • vrijeme oporavka i povratka na sportske terene izvanredno je brzo

 

 

Rezervirajte termin

Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Sportska medicina

Rezervacija termina pregleda > Fizikalna medicina