Dijagnostika

Kardiološka dijagnostika

Neinvezivna kardiološke pretrage su bezopasne, bezbolne i višestruko korisne.

Na pregledu u kardiološkoj ordinaciji Specijalne bolnice Arithera, od neinvazivnih pretraga na raspolaganju su Vam slijedeće:

Elektrokardiogram (EKG)

EKG pretstavlja grafički prikaz električne aktivnosti srca i pruža nam osnovne podatke o srčanoj elektrofiziologiji. EKG daje informacije o:

  • aritmijama (poremećaj srčanog ritma)
  • ishemiji miokarda (neadekvatna opskrba srca kisikom; angina pektoris)
  • elektrolitskim poremećajima
  • strukturnim bolestima srca (kardiomiopatije, kongenitalne srčane bolesti, valularne bolesti, i dr.)

 

Holter EKG-a

Holter EKG je dinamički elektrokardiogram pri kojem se obavlja višesatno (najčešće 24 satno) snimanje EKG-a za vrijeme uobičajenih dnevnih aktivnosti bolesnika pomoću malog prijenosnog elektrokardiografskog aparata koji se nosi o pojasu. Ispitanik tijekom pretrage vodi dnevnik odnosno bilježi vrstu i vrijeme pojedinih simptoma i tegoba. Pretraga se primijenjuje uglavnom kod bolesnika s poznatim poremećajima srčanog ritma ili kod onih kod kojih sumnjamo na takav poremećaj. Primjerice pretraga pruža korisne informacije u dijagnostičkoj obradi sinkope (gubitka svijesti), pomaže nam otrkiti tzv. “nijemu” anginu pektoris i pomaže u procjeni adekvatnosti anti aritmijske terapije.

 

Holter arterijskog tlaka

Višesatno snimanje krvnog tlaka kroz 24 sata bilježi sistoličke i dijastoličke vrijednosti tlaka i pulsa pomoću malog prijenosnog aparata.

Pretraga nam pomaže u dijagnozi arterijske hipertenzije, naročito je korisna pri dijagnozi “maskirane” hipertenzije te u stanjima tzv.  sindroma “bijele kute”.  Pretraga, također, pruža druge brojne i vrijedne informacije o dnevnim i noćnim kretanjima krvnog tlaka što pomaže u propisivanju i praćenju personalizirane antihipertenzivne terapije.

 

Ergometrija (elektrokardiogram u opterećenju)

Ergometrija je dobro validirana procedura koja pomaže pri dijagnozi, prognozi i praćenju koronarne bolesti. Test opterećenja na pokretnoj traci-ergometru osim otkrivanja ili isključivanja konorarne bolesti (angine pektoris) omogućava uvid u kretanje tlaka pri opterećenju te eventualni hipertenzivni odgovr na napor; može detektirati opterećenjem trigerirane aritmije, procijeniti kardio-respiratorni kapacitet.  Ergometrijskim testiranjem se, između ostalog, procjenjuje i funkcionalni kapacitet, odnosno vježbačke sposobnosti pojedinca. Saznajte više >>

 

UZV srca (Ehokardiografija, TTE)

Ulatrazvuk srca jedno je od najšire primjenjivanih neinvazivnih pretraga u dijagnostici srčanih bolesti. Ova slikovna metoda daje nam informacije o građi srca i njegovoj funkciji. Njome određujemo dimenzije srčanih šupljina, debljina srčanih stijenki, procjenjujemo funkciju srca kao pumpe, funkciju srčanih zalisaka te izgled srčane ovojnice.

Pretraga daje uvid u morfološke i strukturalne promjene kod raznih bolesti srca, procjenjuje vertikularnu (dis)funkciju te hipertrofiju ili dilataciju srca.

Ultrazvuk srca je zlatni standard u dijagnozi, prognozi i terapijskom pristupu srčanog popuštanja.

 

Kardiološka dijagnostika
Centar za kardiologiju SB Arithera
Rezervirajte termin

Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074/
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Petrova 128
+385 1 444 0074
+385 1 387 7890
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Kardiologija

Rezervacija termina pregleda > Dijagnostika