Ergometrija

Ergometrija ili „Elektrokardiogram (EKG) u opterećenju“ je pretraga koja pomaže pri postavljanju dijagnoze srčane bolesti, njezinoj prognozi, no također se može koristiti kako bi se procijenile vježbačke sposobnosti sportaša.

Pretragom se bilježi električna aktivnost srca pod opterećenjem koja se provodi vožnjom bicikla.

Pretraga indirektno otkriva ishemiju miokarda koji je fiziološka posljedica nesrazmjera između potrebe i opskrbe miokarda (srčanog mišića) kisikom. Pojednostavljeno objašnjeno, potrebe za kisikom su veće od onoga što srce dobiva.

 

Kardiologija - DijagnostikaIndikacije za ergometriju su:

 • simptomi koji sugeriraju ishemiju miokarda,
 • akutna, nerazjašnjena bol u prsnom košu kad je isključen akutni koronarni sindrom, odnosno akutni infarkt miokarda,
 • nedavno preboljeli akutni koronarni sindrom zbrinut bez učinjene koronarografije,
 • promjene simptoma, odnosno kliničkog statusa kod bolesnika s poznatom koronarnom bolešću,
 • prethodna revaskularizacija miokarda („bypass operacija“),
 • nepouzdan, dvosmislen nalaz MSCT koronarografije,
 • valvularne srčane bolesti (bolesti srčanih zalistaka),
 • neke srčane aritmije,
 • u sklopu kardiološke procjene prije operativnog zahvata.

 

Kardiologija - Dijagnostika

 

 

Apsolutne kontraindikacije za ergometrijsko testiranje su:

 • akutni infarkt miokarda (unutar 2 dana),
 • aktualno nestabilna angina pektoris,
 • nekontrolirana srčana aritmija s hemodinamskom kompromitacijom,
 • akutni endokarditis,
 • simptomatska teška aortna stenoza,
 • srčano popuštanje,
 • akutna plućna embolija,
 • plućni infarkt ili duboka venska tromboza,
 • akutni miokarditis,
 • akutni perikarditis,
 • akutna disekcija aorte,
 • fizička nesposobnost koja isključuje sigurno i adekvatno testiranje.

 

Relativne kontraindikacije su:

 • poznata bolest debla lijeve koronarne arterije,
 • umjerena do teška aortna stenoza s nesigurnom povezanošću sa simptomima,
 • tahiaritmije s nekontroliranim ventrikularnim odgovorom,
 • visoki ili kompletni srčani blok,
 • hipertrofijska opstruktivna kardiomiopatija s velikom gradijentom u mirovanju,
 • recentni moždani udar ili tranzitorna ishemijska ataka,
 • neregulirana arterijska hipertenzija s vrijednostima sistoličkog ili dijastoličkog tlaka >200/110 mmHg,
 • značajna anemija,
 • elektrolitski disbalans,
 • hipertireoidizam,
 • mentalne tegobe koje ograničavaju adekvatnu suradljivost.

 

Priprema za ergometriju
Savjet je da se ne jede, ne pije i ne puši minimalno tri sata prije pretrage. Na pretragu bi trebalo doći ugodno odjeven, u obući koja omogućuje brzo hodanje. Nadležni liječnik, koji upućuje osobu na ergometriju, trebao bi savjetovati pacijenta o režimu uzimanja, odnosno eventualnog izostavljanja pojedinog lijeka.

Neposredno prije testiranja, kardiolog koji izvodi pretragu, dodatno uzima kratku anamnezu koju nadopunjuje ciljanim kliničkim pregledom zbog utvrđivanja eventualnih apsolutnih ili relativnih kontraindikacija. Tijekom pregleda bitno je obratiti pozornost na postojanje eventualnih srčanih šumova, znakova srčanog popuštanja, respiratornih fenomena poput “wheezinga” i drugog.

Kako se ergometrija izvodi?
Pretraga se može izvoditi na biciklergometru ili na pokretnoj traci. Tijekom testiranja ispitanik se podvrgava standardiziranom, za dob i spol, i mjerljivom opterećenju. Opterećenje je kontinuirano i progresivno, sastoji se od više stupnjeva, a svaki stupanj traje tri minute. Za vrijeme pretrage kontinuirano se prate EKG, arterijski tlak, srčana frekvencija; bilježe se promjene za vrijeme testiranja, ali i neposredno nakon prekida testa, odnosno „u mirovanju”.

Osim objektivnih pokazatelja, važno je pratiti i subjektivne tegobe ispitanika. Poteškoće koje se mogu javiti su: otežano disanje, nedostatak zraka, gušenje, bolovi u prsima, lupanje, preskakanje srca, vrtoglavica, bolovi u nogama, umor,.. U slučaju izrazitih tegoba, testiranje se prekida. Tada govorimo o simptomima ograničenoj ergometriji, odnosno testu opterećenja. Razlozi za prekid testa mogu biti i EKG promjene koje impliciraju ishemiju miokarda, pojava srčanih aritmija, smetnji provođenja, tj. AV blokova te blokova grane, vrijednost arterijskog tlaka veća od 220/120 mmHg, srčano popuštanje i drugo.

S obzirom na postignuti stupanj opterećenja, test može biti maksimalan ili submaksimalan. U maksimalnom testu je postignuta maksimalna predviđena srčana frekvencija za dob i spol, dok je u submaksimalnom testu postignuto 85 do 90% predviđene maksimalne srčane frekvencije.

Što se ergometrijom otkriva?
Temeljem postignutog opterećenja, potrošnje kisika, EKG promjena, subjektivnih tegoba, vrijednosti, odnosno kretanja arterijskog tlaka i srčane frekvencije, liječnik zaključuje je li nalaz uredan ili patološki te preporučuje dodatne dijagnostičke pretrage.

Kardiološkim bolesnicima će, ovisno o nalazu ergometrije, biti preporučeno tjelesno opterećenje koje će optimalno pogodovati njihovom zdravstvenom stanju. Kod sportaša te ostalih zdravih ispitanika obično izvodimo maksimalnu ergometriju odnosno maksimalan test opterećenja jer im procjenom kardiovaskularnog sustava možemo preporučiti optimalnu fizičku aktivnost uz savjet o odgovarajućem intenzitetu i trajanju tjelesnog opterećenja.

Ergometrija, kao uostalom i mnoge druge dijagnostičke pretrage, ima komplikacija, no one su izuzetno rijetke. Prema podacima iz literature, očekuje se oko 0,8 komplikacija na 10.000 učinjenih pretraga. Ozbiljnije komplikacije su srčane aritmije, akutni infarkt miokarda i srčano popuštanje, no uz odgovarajuću opremu, lijekove te stručno osoblje koje izvodi pretragu, komplikacije je moguće uspješno zbrinuti.

Rezervirajte termin

Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Ergometrija