Sudjelovali smo na SEEFORT kongresu u Dubrovniku

Na kongresu je izlagao naš liječnik i voditelj Centra za ortopediju SB Arithera Ivan Karlak, dr.med. s temom Bilateralna totalna artroplastika kuka: usporedba kliničkih benefita (One-stage bilateral total hip arthroplasty: clinical benefits comparasion).

Aritherin tim koji je sudjelova na kongresu su: Ivan Karlak, dr. med., specijalist ortoped, subspecijalist traumatologije koštano-zglobnog sustava, voditelj Centra za ortopediju, Ana Čizmić, dr.med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist traumatologije, specijalist ortopedije s traumatologijom, Saša Bareta, dr. med., specijalist anesteziologije i reanimatologije i subspecijalist intenzivne medicine, Željka Anić, bacc. med. tech., Pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo, Glavna sestra bolnice, te Hilda Horvatiček, bacc. med. tech., glavna sestra bolničkog odjela.

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Ustanova za fizioterapiju u kući
Bukovačka 1 / +385 1 2441 544 (kućni 02)

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
 Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044