Ivan Galić

dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, FEBPRM
Specijalizacija
Bolnica
O liječniku
Ivan Galić, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, član je Aritherinog tima za fizikalnu medicinu od 2024. godine. Specijalizaciju fizikalne medicine i rehabilitacije stječe 2020. godine. Iste godine polaže ispit pred Odborom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Europske Unije te stječe naslov FEBPRM (“Fellow of the European Board od Physical and Rehabilitation Medicine”). Poseban interes pokazuje za dijagnostiku, rehabilitaciju i liječenje bolnih stanja sustava za kretanje naročito u području koljena i ramena, degeneracije zglobova, tendinopatija, bolnih sindroma kralježnice. Od dijagnostičkih metoda suvereno izvodi dijagnostički ultrazvuk lokomotornog sustava.
Biografija

Od terapijskih metoda dr. Galić prakticira tehniku “dry needling” za liječenje miofascijalne boli I disfunkcije te izvodi punkcije zglobova i tetiva te aplikaciju lijeka pod kontrolom ultrazvuka. Također posjeduje iskustvo u liječenju bolnih stanja primjenom PRP-a (plazma bogata trombocitima).

Doktor Galić kontinuirano se educira i usavršava na brojnim konferencijama i seminarima.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

2020  Fellow of the European Board of PRM (FEBPRM) pri UEMSu

2014 – 2020    Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Opća bolnica Dr. Josip Benčević

2010 – 2012    Pripravnički staž liječnika, KB Sveti Duh

2004 – 2011    Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO

2024 –             Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije,
Poliklinika Aviva / Specijalna bolnica Arithera

2020 – 2024    Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju Krapinske Toplice

2020    Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, Opća bolnica Dr. Josip Benčević, Sl.
Brod

2015 – 2020    Liječnik na specijalističkom usavršavanju iz fizikalne medicine i rehabilitacije,
Opća bolnica Dr. Josip Benčević, Sl. Brod

2013 – 2015    Liječnik obiteljske medicine, DZ Zagrebačke županije, ispostava Dugo Selo

2010 – 2012    Doktor medicine, KB Sveti Duh

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Ivan Galić