Edukacija edukatora i prenošenje znanja

Naziv projekta: EDUKACIJA EDUKATORA I PRENOŠENJE ZNANJA U SPECIJALNOJ BOLNICI ARITHERA

Ukupna vrijednost projekta: 783.351,21 kn

Prihvatljivi troškovi: 783.351,21 kn

EU sufinanciranje: u potpunosti

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2019. – svibanj 2021.

 

KRATAK OPIS PROJEKTA:

U Specijalnoj bolnici Arithera (SBA), kao i na području čitave RH, nedostatna je dodatna educiranost zdravstvenih djelatnika o promociji zdravlja i prevenciji bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva u obliku specijaliziranih programa i radionica za cjeloživotno učenje.

Uzroci su sljedeći:

  1. Nedostatan broj edukacija u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva na području RH;
  2. Nedostatno prenošenje znanja i vještina među zdravstvenim djelatnicima;
  3. Nedostatan broj tiskanih i digitalnih materijala iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva koji bi koristili zdravstvenim djelatnicima koji nisu pohađali edukacije, ali i zainteresiranoj javnosti.

 

OPIS KLJUČNOGA PROBLEMA:

Nedostatno nadograđivanje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika SBA u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva.

OPIS POSLJEDICA: Budući da zdravstveni djelatnici SBA u nedostatnoj mjeri nadograđuju znanja i vještine u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva, oni svojim pacijentima pružaju prvenstveno usluge koje se odnose na liječenje posljedica bolesti. Osim prenošenja znanja o promociji zdravlja pacijentima, izostaje i prenošenje stečenih znanja na ostale zdravstvene djelatnike SBA. Na taj način u preopterećeni zdravstveni sustav na dnevnoj bazi ulazi sve veći broj oboljelih i to sa dijagnozom koja zahtijeva sekundarnu zdravstvenu zaštitu što dovodi do dodatne opterećenosti sustava. Loši zdravstveni pokazatelji dovode do manjeg sudjelovanja radno sposobnog stanovništva na tržištu rada i uzrok su socio-ekonomske deprivacije u Republici Hrvatskoj. Na razini RH kao posljedicu imamo standardiziranu stopu smrtnosti koja je veća od europskog prosjeka.

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Doprinijeti unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u promociji zdravlja i prevenciji bolesti u RH kako bi se poboljšali pokazatelji zdravstvene zaštite stanovništva s manjom količinom izostanaka s radnog mjesta i prebacio fokus s liječenja posljedica bolesti na prevenciju uzroka/rizika bolesti provedbom edukacije edukatora u SBA.

SVRHA PROJEKTA: Unaprijediti znanja i vještine 50 djelatnika SBA edukacijama edukatora te radionicama za prenošenje znanja u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva. Provedbom projekta bit će ostvarena 4 rezultata. 4 zdravstvena djelatnika završit će edukacije edukatora u području prevencije bolesti srca i krvnih žila, 8 zdravstvenih djelatnika završit će edukacije edukatora u području prevencije bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva, izradit će se edukativni materijal u 1.000 primjeraka, a 50 zdravstvenih djelatnika prisustvovat će radionicama za prenošenje znanja što će dovesti do unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Očekuje se kako će se edukacije edukatora u području promocije zdravlja i prevencije bolesti te prenošenje znanja nastaviti provoditi i nakon provedbe ovog projekta.

CILJNA SKUPINA: 50 zdravstvenih djelatnika SBA koji će unaprijediti svoja znanja i vještine u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva.

KRAJNJI KORISNICI: pacijenti SBA, zdravstvene ustanove u RH, građani RH u cjelini

STATUS PROJEKTA: Sve projektne aktivnosti su u tijeku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA :  Arijana Hegediš Došen

email: arijana@arithera.hr, tel.: +385 1 23 04 074

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

 

Edukacija edukatora – Zbornik radova

 

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Darovna kartica > Upit

Rezervacija termina pregleda > Edukacija edukatora i prenošenje znanja