• Arithera
  • >
  • Blog
  • >
  • Da li je „Blokada“ uvijek i najbolji izbor?
Blokada inekcija

Da li je „Blokada“ uvijek i najbolji izbor?

Tekst pripremila: Ivana Božić Knež, dr.med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, FEBPRM, SB Arithera

U svakodnevnom radu s pacijentima često se susrećem s pitanjima o „Blokadama“, i to najčešće kod osteoartritisa koljena: što je to, kada, koliko često, zašto ne još jedna, itd…

Smjernice za liječenje bolesnika s osteoartritisom kuka i/ili koljena (1)

Algoritam liječenja bolesnika s osteoartritisom kuka i/ili koljena (1)

U gore navedenim smjernicama detaljno je objašnjeno na preko 50 stranica s obzirom na stupanj oštećenja zgloba kako se liječi osteoartritis kuka ili koljena. Na početku se kreće sa uputama za sve bolesnike kao što su edukacija, regulacija tjelesne težine i vježbe, te se zatim koriste razni lijekovi i razne nefarmakološke mjere ovisno o stupnju spomenutog oštećenja a kao zadnji stupanj navedeno je kirurško rješavanje tegoba tj. ugradnja umjetnog zgloba ili korištenje jačih lijekova. Sve naravno treba prilagoditi svakom pacijentu individualno nakon detaljnog kliničkog pregleda, te uvidom u anamnezu, dostupne nalaze i dijagnostičku obradu.
Ali s obzirom da ovdje govorimo intraartikularnoj primjeni kortikosteroida važno je naglasiti da je intraartikularna primjena kortikosteroida samo jedan od modaliteta liječenja ali svakako ne jedini kako pacijenti ponekad misle, te da mu prethode drugi načini liječenja koji će kod određenog broja pacijenata također imati zadovoljavajući učinak.

Kontraindikacije za lokalnu primjenu glukokortikoida su infekcija, uznapredovala destrukcija zgloba, osteoporoza i intraartikularni prijelom. Nuspojave su kod pridržavanja načela asepse vrlo rijetke, a uključuju postinjekcijsko pogoršanje boli, sinovijske reakcije, hemartrozu, unošenje infekcije i oštećenje hrskavice. Iako nema općeprihvaćenog stanovišta, većina stručnjaka preporuča oprez od prečeste intraartikularne primjene glukokortikoida, pa se sugerira primjenjivati ih ne više od tri puta godišnje. (1)

Zaključno, preporuka iz navedenih smjernica je da u bolesnika u kojih simptomi bolesti perzistiraju u jednom ili dva zgloba, unatoč primjeni ostalih nefarmakoloških i farmakoloških opcija, a izražena je upalna sastavnica, indicirana je intraartikularna primjena glukokortikoida. (1)

A sad malo više o famoznim „blokadama“ i kako ih ja vidim:
Što ustvari u svakodnevnom radu u ambulanti znači riječ ”blokada” i kada ju možemo primjenjivati?
”Blokada” je termin koji u svakodnevnom životu koristimo za intraartikularnu aplikaciju nekog lijeka (npr. kombinacija DepoMedrol-a i Lidokain-a). Koristimo ju kao pomoć u liječenju pri određenim upalnim/traumatskim/degenerativnim stanjima lokomotornog sustava.

Kome možemo dati ”blokadu” i koliko puta?
Gledajući znanstvene radove svakako postoji određen utjecaj „blokade“ na sveukupno zdravlje i tijelo čovjeka pa ju treba ponuditi pacijentu isključivo u određenim slučajevima tj. kao privremena pripomoć u liječenju, te kada smo iscrpili druge metode liječenja.
Poznato je da kortikosteroidi imaju brz učinak na smanjenje boli i upale pri određenim stanjima lokomotornog sustava ali bolesnicima je možda manje poznato da se protuupalna komponenta kortikosteroida zadržava u mekim tkivima te uzrokuje smanjenje tonusa i elastičnosti, te također treba naglasiti da može negativno djelovati na zglobnu hrskavicu u slučaju aplikacije prevelike količine.

Kandidati za ovakvu vrstu liječenja su:
1. starija populacija sa uznapredovalim osteoartritisom zgloba koljena/kuka u maksimalno 2 -3 aplikacije godišnje dok npr. čekamo na definitivni oblik liječenja (ugradnja umjetnog zgloba kuka/koljena).

2. sportaši/mlađa populacija sa kroničnim ozljedama na koje druge metode liječenja ne djeluju ali preporučljivo samo u obliku jedne primjene.
U svakom slučaju za svaki pojedini slučaj najbolje se javiti na pregled liječniku ortopedu ili fizijatru, koji će uvidom u anamnezu, klinički status i nalaze zajedno s pacijentom odlučiti o najboljem nastavku liječenja za svakog pojedinog pacijenta.

……………………………………………………………………………………………….

Literatura:

S. GRAZIO, et al., “Smjernice za liječenje bolesnika s osteoartritisom kuka i/ili koljena”, Fizikalna i rehabilitacijska medicina, vol.27, br. 3-4, str. 330-381, 2015. [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/163314. [Citirano: 15.06.2022.]

 

 

 

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Da li je „Blokada“ uvijek i najbolji izbor?