Vanja Hulak-Karlak, dr. med., spec. kardiologije

Vanja Hulak-Karlak

Dr. sc., dr. med., specijalistica interne medicine, subspecijalistica kardiologije, subspecijalistica intenzivne medicine
Specijalizacija
Bolnica
O liječniku
Liječnica s višegodišnjim iskustvom u liječenju najtežih srčanih bolesnika s dijagnozama akutnog korinarnog sindroma i hitnih kardioloških stanja. Višegodišnja suradnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; višegodišnje sudjelovanje, kao predavač, vanjski suradnik, u provođenju nastave na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; mentorstvo završnih diplomskih radova polaznika Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Govori 3 strana jezika: francuski, njemački i engleski jezik.
Biografija

RADNO ISKUSTVO

 

18 studenog 2012                  Odjelni liječnik – specijalist, subspecijalist

KB “Dubrava”, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Odjel intenzivne kardiologije, Odjel invazivne kardiologije, Laboratorij za invazivnu dijagnostiku i terapiju

 • Zbrinjavanje, dijagnosticiranje i liječenje, intenzivnih kardioloških bolesnika
 • Invazivna kardiološka dijagnostika i terapija – kateterizacija
  srca, koronarografija, ventrikulografija, dilatacija koronarnih arterija, implantacija koronarnih potpornica (“stentova”), implantacija privremenih srčanih elektrostimulatora
 • Neinvazivna kardiološka dijagnostika – ergometrija, 24h Holter EKG-a, 24h Holter RR-a, UZV srca
 • Polikliničko-konzilijarna djelatnost – ambulantni rad, subspecijalističko konzilijarni rad u KBD

 

24 prosinca 2008 – 17 studenog 2012    Odjelni liječnik – specijalist

KB “Dubrava”, Klinika za unutarnje bolesti, Odjel intenzivnog liječnja

 • Zbrinjavanje, dijagnosticiranje i liječenje, intenzivnih internističkih bolesnika
 • Polikliničko-konzilijarna djelatnost – ambulantni rad, specijalističko konzilijarni rad u KBD

 

03 rujna 2003 – 23 prosinca 2008    Specijalizant Interne medicine

KB “Dubrava”, Klinika za unutarnje bolesti

 • Obavljanje svih poslova specijalizanta Interne medicine koji su propisani Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika

 

veljače 2002 – rujna 2003           Liječnik, na zamjenama, u ambulantama opće medicine

 • Ordinacija opće medicine Marija Mažuranić
 • Ordinacija opće medicine Ljiljana Lipovac Francuz

 

listopada 2000 – studenog 2001       Doktor medicine – stažist

Klinika za dječje bolesti, Zagreb, Klaićeva

 • Obavljanje poslova doktora medicine koji su propisani Pravilnikom o pripravničkom stažu doktora medicine

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 2022                                       Obranjena doktorska disertacija

Doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, polja kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina

 

2020                                         Priznavanje statusa subspecijaliste intenzivne medicine

Doktor medicine, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiolog, subspecijalist intenzivist

 

01 lipanj 2016                          Subspecijalistički ispit iz kardiologije

Doktor medicine, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

 

veljače 2014 – veljače 2016      Subspecijalistički staž iz područja Kardiologije

 

rujan 2016                                   Poslijediplomski studij “Biomedicina i zdravstvo”

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; prihvaćena tema doktorske disertacije

 

23 prosinca 2008                        Specijalistički ispit iz Interne medicine

Doktor medicine, specijalist interne medicine

 

rujna 2003 – studenog 2008.     Specijalistički  staž iz područja Interne medicine

 

rujna 2003 –                               Aktivno i pasivno sudjelovanje na brojnim domaćim i međunarodnim internističkim i                                                                        kardiološkim kongresima, domaćim i međunarodnim kardiološkim radionicama, stručnim tečajevima naročito iz područja invazivne kardiologije

 

18 studenog 2001                              Državni ispit za doktore medicine

Stručna osposobljenost za samostano obavljanje poslova iz područja doktora medicine

 

listopada 2000 – studenog 2001     Pripravnički staž

 

lipanj 2000                                          Diploma  Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

odličan uspjeh, 10% najboljih studenata generacije; Doktor medicine

 

rujna 1994 – lipanj 2000                 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

rujna 1990 – rujna 1994                   V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb

 

OSOBNE VJEŠTINE

Francuski jezik, njemački jezik, engleski jezik

 

DODATNE INFORMACIJE

 

rujna 2016 –                                  Vanjska suradnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 • longitudinalni predmet: “Temelji liječničkog umijeća”
 • položen tečaj “Komunikacijske vještine u medicini”
 • višegodišnje sudjelovanje, kao predavač, vanjski suradnik, u provođenju nastave na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • mentorstvo završnih diplomskih radova polaznika Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

………………………………………………………..

 • hobi – skijanje
 • skijaški sudac -dječji Cro Ski kup

 

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074/
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Petrova 128
+385 1 444 0074
+385 1 387 7890
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Vanja Hulak-Karlak