Anđelka Hajvaz, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Anđelka Hajvaz

dr. med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije
Specijalizacija
Bolnica
O liječniku
Course on Rheumatic Diseases, Kilchberg, Zurich-Switzerland 11th EULAR Postgraduate Course in Rheumatology – Naples, Italy 13th EULAR Postgraduate Cours in Rheumatology – Dublin, Ireland Ovlašteni je sudski vještak medicine. Licencirani je akupunkturolog. U više navrata je pohađala tečajeve iz algologije te manualne madicine.
Biografija

Edukacija
•U periodu od 2008. do 2010. Poslijediplomski studij iz reumatologije u organizaciji EULAR-a
•Poslijediplomski studij iz fizikalne medicine i rehabilitacije te kliničke neurologije
•Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila 1997. u KBC Rebro, Zagreb
•Diplomirala na medicinskom fakultetu u Zagrebu 1983. godine

Član organizacija
•Hrvatsko reumatološko društvo
•Društvo fizikalne medicine i rehabilitacije
•Hrvatsko društvo sudskih vještaka
•Hrvatsko vertebrološko društvo
•Društvo za liječenje boli

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Rezervacija termina pregleda > Anđelka Hajvaz