Promocija zdravlja i prevencija bolesti

U Specijalnoj bolnici Arithera kao i na području čitave RH, zabilježen je velik broj pacijenata s bolestima lokomotornog sustava, melanomima, bolestima kralježnice, moždanog udara te bolestima krvnih žila. Najveći broj pacijenata bolnici se javlja kad je bolest već u poodmakloj fazi. Sve ovo proizlazi iz nedostatne informiranosti građana RH o navedenim bolestima.

Budući da pacijenti nisu svjesni bolesti i javljaju se u poodmakloj fazi, bolesti najčešće nije moguće u potpunosti izlječiti već samo utjecati na smanjenje negativnih posljedica. U zdravstveni sustav na dnevnoj bazi ulazi sve veći broj oboljelih i to s dijagnozom koja zahtijeva sekundarnu zdravstvenu zaštitu što dovodi do dodatne opterećenosti sustava. Loši zdravstveni pokazatelji dovode do manjeg sudjelovanja radno sposobnog stanovništva na tržištu rada i uzrok su socio-ekonomske deprivacije u RH. Na razini RH kao posljedicu imamo standardiziranu stopu smrtnosti koja je veća od europskog prosjeka.

Da bi doprinijeli povećanju svijesti građana o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, prebacivanju fokusa s liječenja posljedica na prevenciju uzroka odnosno rizika bolesti, smanjenju obolijevanja, boljim zdravstvenim pokazateljima stanovništva RH, rasterećenju sustava sekundarne zdravstvene zaštite, uštedama u zdravstvenom sustavu, većem sudjelovanju radno sposobnog stanovništva na tržištu rada te smanjenju stope smrtnosti u RH provodimo Program prevencije bolesti.

 

Projekt je usklađen sa sljedećim strateškim dokumentima:

  1. Europa2020 – prioriteti uključivog razvoja;
  2. Sporazum o partnerstvu za Hrvatsku za razdoblje 2014.– 2020 – prioritet koji se odnosi na poboljšanje zdravstvenih usluga na ekonomičan i učinkovit način;
  3. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – specifični cilj 9.IV.1;
  4. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.– 2020. – Prioritet 6, Mjera 6.2. Poticanje preventivnih aktivnosti u svim područjima zdravstvene zaštite;
  5. Nacionalni program reformi 2017 – mjera Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi;
  6. Strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. – mjera unaprjeđenja prevencije profesionalnih oboljenja radi suzbijanja postojećih i novih rizika.

 

Uz poduzete  marketinške aktivnosti, tijekom provedbe ovog projekta,  200 građana dobiti će besplatne specijalističke i dijagnostičke preglede, održati ćemo projektne radionice i podijeliti priručnike o prevenciji i liječenju bolesti lokomotornog sustava, krvnih žila, melanoma i moždanog udara.

Glavna poruka kampanje je „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“.

Kroz kreativna rješenja upoznali smo opću javnost kako stil života može utjecati na pojavu i razvoj određenih bolesti i koje opasnosti postoje od neliječenja bolesti, a kroz apel „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“ osvještavamo nužnost redovitih liječničkih pregleda u cilju spriječavanja nastanka i razvoja bolesti.

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Ortopedija Miškulin
Bukovačka 1 / +385 1 23 04 074 /
miskulin.ortopedija@arithera.hr

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044

Darovna kartica > Upit

Rezervacija termina pregleda > Promocija zdravlja i prevencija bolesti