Ergometrija - elektrokardiogram u opterećenju

Ergometrija – elektrokardiogram u opterećenju

Ergometrija, odnosno „elektrokardiogram u opterećenju” je pretraga koja pomaže pri postavljanju dijagnoze, ali i prognozi koronarne bolesti. Također, ergometrija služi i za procjenu funkcionalnog kapaciteta, odnosno vježbačkih sposobnosti pojedinca. ADIVA. Pročitajte više >>

KONTAKT

Bukovačka 1 /
10 000 Zagreb /
+385 1 23 04 074 /
arithera@arithera.hr

Fizikalna terapija za privatne korisnike
Petrova 128 / +385 1 444 0074

Fizikalna terapija uz uputnicu HZZO-a
Kardiologija
Kraljevićeva 26/1 (Centar Maksimir) / 
+385 1 2441 544

Ustanova za fizioterapiju u kući
Bukovačka 1 / +385 1 2441 544 (kućni 02)

Centar za ljepotu i zdravlje kože
Dermatologija
Kraljevićeva 26, prizemlje +385 1 4466880

PJ Dubrovnik
 Masarykov put 1a, Dubrovnik/ +385 20 440044