vene 23.02.2015 beauty

Zajedno do EU fondova - STRUKTURNI FONDOVI

Suvremeni pristup liječenju, moderni prostori, educirani liječnici i usluga koja imponira , usredotočenost  na kapitalna ulaganja, nabava najmodernije opreme, ulaganje u znanje,  razvoj novih i povećanje razine kvalitete postojećih usluga – sve su to odlike poslovanja i temeljne vrijednosti Specijalne bolnice Arithera.

Dugoročni cilj Specijalne bolnice Arithera jest ostati uvaženi pružatelj zdravstvenih usluga na tržištu EU koristeći se pritom najsuvremenijim znanstvenim i tehnološkim dostignućima. Put prema navedenom bolnica ostvaruje i korištenjem sredstava iz EU fondova. Posljednjih godina, SB Arithera je ostvarila potpore prijavom na sljedeće natječaje:

 • Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
 • ESIF mali zajam

Tijekom 2020. godine, Specijalna bolnica Arithera će osim optimizacije vlastitih poslovnih procesa i dodatnog unaprjeđenja znanja i vještina djelatnika u području promocije zdravlja i prevencije bolesti srca i krvnih žila te bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva, provoditi i Program prevencije, a sa svrhom povećanja znanja i svjesnosti građana RH o važnosti prevencije bolesti lokomotornog sustava, melanoma, bolesti kralježnice, moždanog udara te bolesti krvnih žila.

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 2

U Specijalnoj bolnici Arithera kao i na području čitave RH, zabilježen je velik broj pacijenata s bolestima lokomotornog sustava, melanomima, bolestima kralježnice, moždanog udara te bolestima krvnih žila. Najveći broj pacijenata bolnici se javlja kad je bolest već u poodmakloj fazi. Sve ovo proizlazi iz nedostatne informiranosti građana RH o navedenim bolestima.

Budući da pacijenti nisu svjesni bolesti i javljaju se u poodmakloj fazi, bolesti najčešće nije moguće u potpunosti izlječiti već samo utjecati na smanjenje negativnih posljedica. U zdravstveni sustav na dnevnoj bazi ulazi sve veći broj oboljelih i to s dijagnozom koja zahtijeva sekundarnu zdravstvenu zaštitu što dovodi do dodatne opterećenosti sustava. Loši zdravstveni pokazatelji dovode do manjeg sudjelovanja radno sposobnog stanovništva na tržištu rada i uzrok su socio-ekonomske deprivacije u RH. Na razini RH kao posljedicu imamo standardiziranu stopu smrtnosti koja je veća od europskog prosjeka.

Da bi doprinijeli povećanju svijesti građana o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, prebacivanju fokusa s liječenja posljedica na prevenciju uzroka odnosno rizika bolesti, smanjenju obolijevanja, boljim zdravstvenim pokazateljima stanovništva RH, rasterećenju sustava sekundarne zdravstvene zaštite, uštedama u zdravstvenom sustavu, većem sudjelovanju radno sposobnog stanovništva na tržištu rada te smanjenju stope smrtnosti u RH provodimo Program prevencije bolesti.

 

Projekt je usklađen sa sljedećim strateškim dokumentima:

 1. Europa2020 - prioriteti uključivog razvoja;
 2. Sporazum o partnerstvu za Hrvatsku za razdoblje 2014.– 2020 - prioritet koji se odnosi na poboljšanje zdravstvenih usluga na ekonomičan i učinkovit način;
 3. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - specifični cilj 9.IV.1;
 4. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.– 2020. - Prioritet 6, Mjera 6.2. Poticanje preventivnih aktivnosti u svim područjima zdravstvene zaštite;
 5. Nacionalni program reformi 2017 - mjera Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite i palijativne skrbi;
 6. Strateški okvir o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. - mjera unaprjeđenja prevencije profesionalnih oboljenja radi suzbijanja postojećih i novih rizika.

 

Uz poduzete  marketinške aktivnosti, tijekom provedbe ovog projekta,  200 građana dobiti će besplatne specijalističke i dijagnostičke preglede, održati ćemo projektne radionice i podijeliti priručnike o prevenciji i liječenju bolesti lokomotornog sustava, krvnih žila, melanoma i moždanog udara.

Glavna poruka kampanje je „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“.

Kroz kreativna rješenja upoznali smo opću javnost kako stil života može utjecati na pojavu i razvoj određenih bolesti i koje opasnosti postoje od neliječenja bolesti, a kroz apel „Dođite na preventivni pregled i budite korak ispred bolesti.“ osvještavamo nužnost redovitih liječničkih pregleda u cilju spriječavanja nastanka i razvoja bolesti.

 

Priručnik o prevenciji i liječenju

pdf 1

Video spotovi:

Oglasi za tisak:

pdf 1 pdf 1 pdf 1

 

 

Radijski spotovi:

 

OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA KROZ INFORMATIZACIJU SPECIJALNE BOLNICE ARITHERA

Naziv projekta: “Optimizacija poslovnih procesa kroz informatizaciju Specijalne bolnice Arithera”
Ukupna vrijednost projekta: 322.037,98 kn
Prihvatljivi troškovi: 321.715,98 kn
EU sufinanciranje: 209.115,38 kn
Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2019. – lipanj 2020.

Kratak opis projekta: Provedbom projetka “Optimizacija poslovnih procesa kroz informatizaciju specijalne bolnice Arithera”, Specijalna bolnica Arithera je optimizirala poslovne procese implementacijom bolničkog informacijskog sustava u specijalnu bolnicu Arithera te nabavila računala  za potrebe korištenja istog. Osim toga, zaposlenici su se educirali o načinu korištenja implementiranog bolničkog informacijskog sustava. Realizacija projekta doprinijela je jačanju tržišne pozicije te većoj konkurentnosti i učinkovitosti specijalne bolnice Arithera.

Ciljevi projekta:

 1. Razvoj i implementacija bolničkog informacijskog sustava
 2. Nabavljena računala za potrebe korištenja bolničkog informacijskog sustava
 3. Edukacija zaposlenika o načinu korištenja bolničkog informacijskog sustava

Rezultati projekta:

 1. Optimizacija 17 poslovnih procesa
 2. Učinkovitije korištenje radnog vremena
 3. Porast broja pruženih usluga
 4. Povećanje efikasnosti poslovanja
 5. Povećanje poslovnih prihoda

Status projekta: Sve projektne aktivnosti su završene.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kontakt osoba za više informacija – Arijana Hegediš Došen

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel.: +385 1 23 04 074

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr