vene 23.02.2015 beauty

dubrovnik banner

header za facebook ORTOPEDIJA 07 08 2019

U skladu sa najnovijim svjetskim studijama i dostignućima, odnedavno se i u našoj bolnici počeo primjenjivati operativni zahvat istovremene rekonstrukcije prednjeg križnog ligamenta (ACL) i anterolateralnog ligamenta (ALL) koji znatno smanjuje mogućnost ponovne rupture ACL-a.

ACL koljenom zglobu pruža antero-posteriornu stabilnost, a ALL daje dodatnu, rotacijsku stabilnost samom koljenom zglobu.

Jedna od najučestalijih povreda kod sportaša je ruptura prednjeg križnog ligamenta tj. rotacija u koljenu kada potkoljenica „pobjegne“ prema naprijed.

Dosadašnje metode liječenja odnosile su se na rekonstrukciju prednjeg križnog ligamenta. U skladu sa najnovijim svjetskim studijama i dostignućima, odnedavno se i u našoj bolnici počeo primjenjivati operativni zahvat istovremene rekonstrukcije prednjeg križnog ligamenta (ACL) i anterolateralnog ligamenta (ALL) koji znatno smanjuje mogućnost ponovne rupture ACL-a.

ACL koljenom zglobu pruža antero-posteriornu stabilnost, a ALL daje dodatnu, rotacijsku stabilnost samom koljenom zglobu.

Istovremena rekonstrukcija ACL-a i ALL-a je prvenstveno indicirana kod mlađih ljudi te kod aktivnih sportaša.

Operativni se zahvat obavlja artroskopski tako da je i trauma za tkivo minimalna.

Postoperativna rehabilitacija važna je kao i sama operacija i u SB Arithera organizirana je na način da pacijent kreće sa programom fizioterapije odmah nakon operacije. Fizioterapija se u cijelosti provodi u Aritherinom Centru za fizioterapiju na lokaciji Petrova 128 i uključuje konvencionalnu fizioterapiju, hidrokineziterapiju u bazenu te robotsku rehabilitaciju.

Rekonstrukcija prednje ukrižene sveze i anterolateralnog ligamenta
Rekonstrukcija prednje ukrižene sveze i anterolateralnog ligamenta
Rekonstrukcija prednje ukrižene sveze i anterolateralnog ligamenta