vene 23.02.2015 beauty

dubrovnik banner

hzzo

Sve pretrage koje se rade u kardiološkoj ordinaciji su neinvazivne, preko kože pacijenta.

Na pregledu u kardiološkoj ordinaciji Specijalne bolnice Arithera, od neinvazivnih pretraga na raspolaganju su Vam slijedeće:

Ultrazvuk srca s color dopplerom i tkivnim dopplerom (ehokardiografija)

Radi se o jednoj od najvažnijih kardioloških pretraga koja s velikom sigurnošću omogućuje procjenu funkcije srca te bolesti srčanih zalistaka, prirođenih srčanih grešaka, srčanih ovojnica, bolesti srčanog mišića i aorte.

Doppler, color doppler i ultrazvuk arterija (karotida, nogu, ruku, trbuha)

Ultrazvučna pretraga kojom se jasno prikazuju arterije tijela, najčešće karotidne arterije i arterije nogu radi otkrivanja aterosklerotske bolesti i aterosklerotskih plakova koji mogu dovesti do suženja odnosno začepljenja arterija.

Ergometrija

Test opterećenja na sobnom bicikl-ergometru uz kontinuirano praćenje srčanih funkcija pomoću kojeg se postavlja dijagnoza opterećenjem izazvanih poremećaja rada ritma srca ( aritmija), angine pektoris, poremećaja kretanja krvnoga tlaka i opterećenjem izazvane slabosti srca. Svrha pretrage je otkrivanje ili sključivanje koronarne bolesti (angina pektoris), ispitivanje kardiorespiratorne sposobnosti i mogućeg hipertenzivnog odgovora na napor.

Elektrokardiogram (EKG)

EKG omogućava uvid u osnovne funkcije srca i srčana patološka stanja. Tako se elektrokardiogramom mogu ustanoviti poremećaji ritma srca, angina pektoris, znaci preboljelog infarkta srca, bolesti ovojnica srca, hipertrofije srca, elektrolitski poremećaji i drugo.

Holter EKG-a

Holter EKG je dinamički elektrokardiogram pri kojem se obavlja 24-satno snimanje EKG-a za vrijeme uobičajenih dnevnih aktivnosti bolesnika pomoću malog prijenosnog elektrokardiografskog aparata koji se nosi o pojasu. Pretraga je namijenjena svima kolji imaju bilo kakav poremećaj ritma bilo da ga osjećaju ili je slučajno zabilježen tijekom rutinskog snimanja EKG-a, zatim onima kojima je bitno pratiti frekvenciju srčanog ritma bilo da je ona prebrza ili aritmična.

Holter tlaka

24-satno snimanje krvnog tlaka ("Holter tlaka") je 24 satno snimanje sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka i pulsa pomoću malog prijenosnog aparata.

Omogućuje postavljanje dijagnoze svih poremećaja u stvaranju i provođenju srčanih impulsa, otkriva tzv. "nijemu anginu pectoris" - bolest srčanih arterija bez tegoba, potencijalno smrtonosne aritmije ili registrira vrijednosti krvnog tlaka u ponavljanim mjerenjima tijekom nošenja.

Ostale neinvazivne kardiološke pretrage se izvode rjeđe.