vene 23.02.2015 beauty

dubrovnik banner

Dijagnostička blokada spinalnog živca slabinske i vratne kralježnice provodi se kod onih pacijenata kod kojih postoje patološke promjene na više nivoa kralježnice, a kliničkim pregledom ili radiološkim pretragama nije moguće utvrditi koji je živac (ili živci) uzročnik radikularne boli. Svrha dijagnostičke blokade je usmjeriti najbolje terapijske intervencije samo na onaj nivo kralježnice koji je odgovoran za bolove.

Blokada se radi u lokalnoj anesteziji i pod kontrolom rtg aparata. Tanka spinalna igla se pod rtg kontrolom uvede u neposrednu blizinu spinalnog živca za kojega sumnjamo da je generator boli i, nakon provjere položaja injiciranjem kontrastnog sredstva, aplicira se mala količina lokalnog anestetika. Ukoliko bolovi nestanu, to znači da je upravo spinalni živac koji je blokiran odgovoran za bolove. Ovisno o odgovoru na blokadu, planiraju se daljnje dijagnostičke ili terapijske intervencije. Opservacija nakon ove procedure traje oko 30 minuta, nakon čega se pacijent otpušta kući u pratnji odgovorne osobe i uz upozorenje da ne smije raditi teži fizički posao sljedeća 24 sata.