vene 23.02.2015 beauty

Dijagnostička blokada pokazat će nam je li SI zglob uzrok križobolje. Injekcija u zglob može biti i terapijska, ukoliko se uz lokalni anestetik daje i kortikosteroid koji će smanjiti upalnu reakciju u zglobu i tako smanjiti bol.

Sakroilijakalni zglob (SI zglob) je zglob između krstačne kosti i zdjelice. Krstačna kost je trokutasta kost smještena ispod slabinske kralježnice, nastala sraštavanjem nekoliko kralježaka tijekom razvoja. Krstačna kost ili sakrum tvori dva zgloba sa zdjelicom (os ilium), pa se zato zglob zove sakroilijakalni.

SI zglob može biti uzrokom križobolje kod oko 15-20% pacijenata. Taj postotak je i veći kod starijih pacijenata, u slučaju ranijih ozljeda SI zgloba, kod višerotki i pacijenata kod kojih je učinjena lumbosakralna fuzija. Klinička slika i radiološke pretrage nisu dovoljne da bi se SI zglob proglasio uzrokom križobolje. Zbog toga je potrebno učiniti blokadu SI zgloba. Dijagnostička blokada pokazat će nam je li SI zglob uzrok križobolje. Injekcija u zglob može biti i terapijska, ukoliko se uz lokalni anestetik daje i kortikosteroid koji će smanjiti upalnu reakciju u zglobu i tako smanjiti bol.

Ova dijagnostička intervencija radi se u lokalnoj anesteziji, pod kontrolom RTG aparata. Dugačka i tanka igla uvede se u stražnji dio zgloba (što koji puta može biti tehnički vrlo zahtjevno pa i nemoguće, u slučaju teških degenerativnih promjena zgloba), aplikacijom kontrasta potvrdi se položaj igle u zglobu i potom se aplicira lokalni anestetik. Intervencija traje s pripremom oko 30 minuta, a nakon daljnjih 30 minuta opservacije bit ćete otpušteni kući. Kao i na svaku dijagnostičku ili terapijsku intervenciju, morate biti u pratnji odgovorne osobe koja će Vas potom odvesti kući i biti uz Vas prvih nekoliko sati.