vene 23.02.2015 beauty

Dijagnostička blokada fasetnih zglobova izvodi se na vratnoj ili slabinskoj kralježnici, i to kod pacijenata kod kojih se na osnovu kliničkog i radiološkog pregleda posumnja da su fasetni zglobovi generator križobolje ili vratobolje.

Dijagnostička blokada pokazat će nam je li SI zglob uzrok križobolje. Injekcija u zglob može biti i terapijska, ukoliko se uz lokalni anestetik daje i kortikosteroid koji će smanjiti upalnu reakciju u zglobu i tako smanjiti bol.

Dijagnostička blokada spinalnog živca slabinske i vratne kralježnice provodi se kod onih pacijenata kod kojih postoje patološke promjene na više nivoa kralježnice, a kliničkim pregledom ili radiološkim pretragama nije moguće utvrditi koji je živac (ili živci) uzročnik radikularne boli. Svrha dijagnostičke blokade je usmjeriti najbolje terapijske intervencije samo na onaj nivo kralježnice koji je odgovoran za bolove.

Sam klinički pregled i radiološka obrada kralježnice često nisu dovoljni da bi se degenerirani disk mogao proglasiti uzrokom križobolje. Naročito se to odnosi na situacije kada postoji više bolesnih diskova, a samo neki od njih su bolni. Tada pomoću diskografije nađemo onaj disk ili diskove koji su generator križobolje, i njih liječimo odgovarajućim metodama.