Zašto DG-HAL?

DG-HAL je nova, inventivna kirurška metoda liječenja bolesnih hemoroida, trajno učinkovita kod približno 95% bolesnika. To je najmanje invazivna operacija i za bolesnike najkomfornija metoda od svih koje se danas primjenjuju u kirurškom liječenju hemoroidalne bolesti.

Osmišljena je tako da rješava uzrok nastanka povećanog čvora. Šavovima koji se postavljaju transanalno, podvežu se arterije koje dovode krv u bolesni hemoroidalni čvor. To se postiže s pomoću doplerske (ultrazvučne) sonde kojom se točno lociraju završne grane hemoroidalnih arterija. Šavovi se postavljaju u dijelu crijeva koje nema osjetnih živaca, te se minimalna bol ili nelagoda tijekom zahvata javlja tek kod iznimno malog broja bolesnika. Kako nema rezanja i oštećenja tkiva, funkcija hemoroidalnog čvora ostaje gotovo u potpunosti očuvana. Zahvat traje između 30 i 40 minuta ovisno o broju arterija koje je potrebno podvezati. Da bi se dodatno smanjila nelagoda operacija se može izvoditi u lokalnoj potenciranoj anesteziji, spinalnoj ili općoj anesteziji.

Nakon kraće poslijeoperacijske opservacije koja traje 1 do 2 sata, pacijenti mogu ići kući. Većina operiranih se može vratiti svakodnevnim aktivnostima već za 1 – 2 dana. Potpuna sanacija bolesnih hemoroida nastaje nakon 6 – 8 tjedana. Ako iz bilo kojih razloga tijekom operacije nisu podvezane sve terminalne arterije, zahvat se bez bojazni može ponoviti. Operacijske komplikacije su izuzetno rijetke. Obično se radi o krvarenju iz još ne zaliječenog čvora ili mjesta na kojem je postavljen šav. Ponekad se poslijeoperacijski javlja osjećaj nelagode ili laganih bolova u anusu koji u pravilu nestaju uzimanjem oralnih analgetika.

Tisuće uspješno operiranih bolesnika diljem svijeta i mnoge komparativne kirurške studije ukazuju da je DG-HAL, trenutno najefikasnije rješenje u liječenju hemoroidalne bolesti.