vene 23.02.2015vene 23.02.2015

Voditelj Aritherinog Centra za proktologiju

Edukacija
•Advanced training course SAGB and laparoscopic Y-Roux gastric-bypass, Salzburg Obesity Academy Foundation, Salzburg/Hallein, Austria 2006.
•Surgical workshop and symposium for gastric surgery, Klinički Centar Ljubljana, Slovenija 2004.
•Postgraduate course: Procedure for prolapse and haemorrhoids, University Medical Centre, Ljubljana, Slovenija 1999.
•Workshop for advance laparoscopic surgery, Lahey Clinic, Burlington, Ma, USA 1997.
•International workshop for laparoscopic herniorraphy, Univ. Klinik u. Poliklinik f. Allgemeinchirurgie, Gottingen, Germany 1994.
•Tečaj iz plastične i rekonstruktivne kirurgije, KBC Rebro, Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1989.
•Postdiplomski studij iz opće kirurgije, Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1988. - 1989.
•Specijalizacija iz opće kirurgije, kirurška klinika KB “Sveti Duh”, Zagreb i kirurška klinika KB “Sestre Milosrdnice”, Zagreb 1985. - 1989.
•Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1974. - 1980.
•Gimnazija u Zagrebu 1970. - 1974.

Član organizacija
•Hrvatski Liječnički Zbor
•Hrvatsko Kirurško Društvo
•Hrvatsko Društvo za Endoskopsku Kirurgiju ( član upravnog odbora)
•Hrvatsko Društvo za Digestivnu Kirurgiju ( član upravnog odbora)
•Hrvatsko Društvo za Kolorektalnu Kirurgiju (član upravnog odbora)
•European Association for Endoscopic Surgery
•European Federation for Colorectal Cancer

Nagrade i priznanja
•Zahvalnica Hrvatskog Liječničkog Zbora za zasluge u radu Zbora, unapređenja medicinske struke te za zdravstvenu i humanitarnu djelatnost. 2005.